Projekt / Arbejdsgrupper / Sundhedssporet

Sundhedssporet

Viborg Idrætsråd deltager i en arbejdsgruppe vedr. projektet "Sundhedssporet".
 
Sundhedssporet handler om at skabe tilbud til mennesker, der ønsker at forbedre deres generelle helbredstilstand gennem motion, ved at anlægge 32 Sundhedsspor fordelt over hele landet.  
 
Projektet er etableret af Skov- og Naturstyrelsen i tæt samarbejde med kommuner, private og lokale foreninger. Læs mere her.
 
Kontakt evt. Lone Simonsen fra Viborg Idrætsråd på 86625533 for yderligere info.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk