Tilskud

Her kan du finde oplysninger om de forskellige tilskudsformer, der er relevante for idrætsforeninger i Viborg Kommune.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk