Træner

Deadlines:Særlige vigtige opgaver: 
 • Ønsker om haltider                                                                                                          Angiv ønsker til hvornår afdelingerne, gerne vil have træningstider.

 • Lokalefordelingsmøde (kommunen)                                                                        Hvilke lokaler ønsker foreningen at have? Er det selvejende haller skal foreningerne selv undersøge dette hos hallerne.   
 


Andre opgaver:
 • Modtagelse af nye medlemmer                                           
  Hvordan tager foreningen imod nye medlemmer? Er der noget specielt information, som de nyankomne skal have? 
 
 • Juleafslutning på de forskellige hold    
  Det kan være en lidt anderledes træning sidste gang inden jul. 
 
 • Sæsonafslutning                                      
  Skal der ske noget bestemt til sæsonafslutningen.
 
 • Træner- og lederkurser          
  Se mere under de forskellige forbund
 
 • Planlægning af ny sæson             
  Hvilke aktiviteter skal foreningen have på i næste sæson? Er der noget jubilæum, ekstra stort stævne osv.

 

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk