Marts

 
 Deadlines
 • Betaling af foreningsskat inden d. 20/3
  Har foreningen en erhvervsmæssig indkomst. Se en nærmere beskrivelse her.  Er foreningen almennyttig eller almenvelgørende, så skal der ikke betales foreningsskat.

 

 • Ansøgning til Nordea Fonden senest d. 1/4
  Nordea Fonden støtter foreningernes rejseaktiviteter - se mere her. 
   
   
   
   

Særlig vigtige opgaver

 • Kontingent til udendørssæson 
  Tjek om medlemmerne har betalt deres kontingent til udendørssæsonen.
 
 • Ønsker om haltider                 
  Angiv ønsker til hvornår afdelingerne, gerne vil have træningstider.
 


Andre opgaver
 • Modtagelse af nye medlemmer                 
  Hvordan tager foreningen imod nye medlemmer? Er der nogen speciel information, som de nyankomne skal have? 

 • Markedsføring ved opstart af ny sæson    
  Hvordan gør foreningen opmærksom på, at den nye sæson starter op: Er det via sociale medier, foreningsblad, avisen eller andre måder.
 
 • Opdatering på tilmeldte hold            
  Kan foreningen stille med de hold, der er tilmeldt? Er der kommet nye hold til? Er der hold, som foreningen ikke kan stille med? 

 

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk