Om os / Vision

Vision

Viborg Idrætsråds vision er, at Viborg Kommune bliver det bedste sted i Danmark at være idrætsforening og frivillig leder. 

Viborg Idrætsråd vil: 

- være en del af et levende demokrati, hvor vi med fokus på dialog og nytænkning vil bygge bro mellem idrætsforeninger og Viborg Kommune.

- understøtte de aktive borgere og foreningslivet, så Viborg Kommune fortsat er et vækstområde.

- understøtte idrætsforeningerne, så Viborg Kommunes borgere har adgang til en mangfoldighed af idrætstilbud og gode, aktive rammer præget af sundhed.

- bakke aktivt op om de lokale foreningers virkelyst og initiativ.

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk