Sportsgalla

Krav

For at være kvalificeret til at deltage, skal idrætsudøveren i året forinden have præsteret én eller flere af følgende præstationer:

  • Vinder af dansk mesterskab for hold el. individuelt i en DIF anerkendt idrætsgren.
  • Opnåelse af dansk rekord, godkendt af DIF.
  • Vinder af nordisk-, europæisk- eller verdensmesterskab.
  • Udtaget til deltagelse på et DIF anerkendt dansk landshold.
  • Andre idrætspræstationer, som efter Viborg Idrætsråds vurdering kan ligestilles med pkt. 1-4.
Ansøgningsskema

Kandidater kan indstilles ved at udfylde skemaerne for udøver og klub (se nedenfor). Klubskema skal sikre at klubben præsenteres bedst muligt på aftenen.

Begge skemaer skal indsendes til Maiken på mail senest d. 1. december. Såfremt konkurrencer mm., ikke er afsluttet d. 1. december kan indstillingen efter aftale indsendes senere.

Skema udøverSkema klub
Kontakt

Hvis du er i tvivl, så kontakt Maiken Nyberg Nielsen på mail eller tlf. 8662 5533.