Ung Sportsmester

Krav

For at være kvalificeret til at deltage, skal idrætsudøveren i året forinden have præsteret én eller flere af følgende præstationer:

  • Vinder af jysk mesterskab for hold el. individuelt i en DIF anerkendt idrætsgren. (Mesterskabet er vundet i den bedst tænkelige jyske række).
  • Udtaget til deltagelse på jysk hold i en DIF anerkendt idrætsgren.
  • Andre idrætspræstationer som efter Viborg Idrætsråds vurdering kan ligestilles med pkt. 1-2 eller helt særlige præstationer inden for den enkelte idrætsgren.

Unge sportsmestre er fra 0-18 år. De er som udgangspunkt medlem af en forening i Viborg Kommune, da præstationen blev gennemført. Deres bopæl er imidlertid ikke afgørende. Sportsmestrearrangementet følger kalenderåret.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig og dine idrætsudøvere til næste arrangement for de unge sportsmestre.

Ung sportsmester foregår d. 21. marts 2022 kl. 18 på Viborg Teater.

Kontakt

Hvis du er i tvivl så kontakt Maiken på mail.

Ansøgningsskema

Kandidater kan indstilles ved at udfylde skemaerne for udøver og klub (se nedenfor). Klubskema skal sikre at klubben præsenteres bedst muligt på aftenen.

Begge skemaer skal indsendes til Maiken mail senest d. 15. januar.

Skema udøver Skema klub