Fodboldanalyse

Fodboldundersøgelsen

Viborg Idrætsråd foretog i 2009 en større undersøgelse for Viborg Kommune om behovet for nyanlæg og renovering af baner og lysanlæg.
Undersøgelsen blev udarbejdet i samarbejde med de lokale fodboldklubber og Viborg Kommune. Undersøgelsen blev fulgt op med lignende undersøgelse i 2012, 2015, 2019 og 2022, og har resulteret i investeringer i 30-35 mio. kr. i bedre vilkår for fodbolden i vores kommune. Herunder etablering af kunstgræsbaner, således at kommunen har 9 kunstgræsbaner (juni 2022).

Undersøgelsen tager bl.a. udgangspunkt i klubbernes medlemstal, baneantal og eksisterende vedligeholdelsesniveau og afslører derigennem hvilke klubber der alt andet lige har de største behov. Som udgangspunkt for undersøgelsen er klubberne blevet bedt om at besvare et spørgeskema vedrørende ønsker og eksisterende forhold, hvorefter klubberne gennem workshops og debatmøder har bidraget til udviklingen af en udregnings– og fordelingsmodel.

2022 - Analyse & indstilling
2022 - Overblik
2022 - Metode
2022 - Kunstgræsbehov (generelt)

2019 - Analyse & indstilling
2019 - Overblik

2015 - Undersøgelsen
2015 - Indstilling
2015 - Overblik

Kontakt Morten Erfurth på 86625533 for yderligere oplysninger.