Fodboldanalyse

Fodboldundersøgelsen

Viborg Idrætsråd foretog i 2009 en større undersøgelse for Viborg Kommune om behovet for nyanlæg og renovering af baner og lysanlæg.
Undersøgelsen blev udarbejdet i samarbejde med de lokale fodboldklubber og Viborg Kommune. Undersøgelsen blev fulgt op med lignende undersøgelse i 2012, 2015 og 2019, og har resulteret i investeringer i 30-35 mio. kr. i bedre vilkår for fodbolden i vores kommune. Herunder etablering af kunstgræsbaner, således at kommunen har 8 kunstgræsbaner (november 2020).

Undersøgelsen tager bl.a. udgangspunkt i klubbernes medlemstal, baneantal og eksisterende vedligeholdelsesniveau og afslører derigennem hvilke klubber der alt andet lige har de største behov. Som udgangspunkt for undersøgelsen er klubberne blevet bedt om at besvare et spørgeskema vedrørende ønsker og eksisterende forhold, hvorefter klubberne gennem workshops og debatmøder har bidraget til udviklingen af en udregnings– og fordelingsmodel.

2019 – Analyse & indstilling
2019 – Overblik

2015 – Undersøgelsen
2015 – Indstilling
2015 – Overblik

Kontakt Morten Erfurth på 86625533 for yderligere oplysninger.