Bestyrelsen

Valg

Viborg Idrætsråds bestyrelse består af 11 frivillige foreningsledere, der er valgt på Viborg Idrætsråds årlige repræsentantskabsmøde. Formanden er på valg hvert år, mens de andre medlemmer sidder i en 2 årig periode. Hvert år er der 5 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Rammer

Bestyrelsesmedlemmer mødes med disse forventninger og arbejdet struktureres af vedtægterne og denne forretningsorden.

Kontakt

Vi vil meget gerne afholde vores møder i din forenings lokaler, og du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer.