Klubhusanalyse

Målgruppe

Klubhuspuljen henvender sig til folkeoplysende foreninger, der har eget klubhus eller lejer sig ind i kommunale faciliteter.

Formål

Klubhuspuljen prioriterer støtte til rene bæredygtige klimatiltag og tiltag med en energimæssig vinkel i klubbens sociale rum. Bæredygtige tiltag med en tilbagebetalingstid på under 10 år er garanteret støtte (73. pct.). Resterende midler fordeles med reference til forskellige behovskategorier og tilhørende formel (se side 6).

Privatejede faciliteter

Foreninger, der lejer sig ind i private faciliteter, kan kun søge tilskud til relevante tiltag, som kan medbringes, når/hvis de forlader nuværende lejemål.

Puljeansvarlig

Puljen er finansieret af Kultur- & Fritidsudvalget og administreret af Viborg Idrætsråd.

Håndværker

Foreningerne kan selv vælge håndværker. Ved opgaver der koster mere end 50.000 kr. indhentes 2 forskellige håndværkertilbud. Vedlagte håndværkertilbud er en forudsætning for en gyldig ansøgning.

Besøg

Foreninger skal bestille et gratis besøg fra idrætsrådets klubhuskonsulenter inden de kan fremsende ansøgningen. Klubhuskonsulenterne kan hjælpe med at identificere relevante tiltag og udfylde ansøgningsskema. Besøg bestilles via Rasmus Hjorth (rasmus@viborgidraetsraad.dk / 8662 5533).

Ansøgningsskema

Ansøgere skal udfylde dette ansøgningsskema. Ansøgere bedes udfylde så meget som muligt af ansøgningsskemaet før besøg fra klubhuskonsulenten. Så kan klubhuskonsulenten bistå med at udfylde de dele af skemaet, som ansøger har brug for hjælp til.

Ansøgningsfrist

1. februar 2023.

Kontakt

Rasmus Hjorth på tlf. 86625533 eller mail for yderligere oplysninger.