Politik


Generelt

Viborg Idrætsråd er interesseorganisation for idrætten i Viborg Kommune og varetager idrætsforeningernes interesser.

Interessevaretagelsen kan dels udfoldes i generelle overordnede sammenhænge og i enkeltprojekter, hvor en af vore idrætsforeninger har brug for særlig støtte og vejledning.

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet, såfremt du har spørgsmål.

Nyheder

23. marts 2021

Idrætsrådets repræsentantskabs-møde udsættes

Det ordinære repræsentantskabsmøde 2021 i Idrætsrådet udsættes grundet force majeure og forventes i stedet for afviklet i løbet af efteråret...
Læs mere
29. januar 2021

Kulturbuffer øges til fem mio. kr.

Byrådet øger nu den pulje, der blev oprettet for knap et år siden fra tre til fem mio. kr. Kulturbufferen...
Læs mere
29. januar 2021

Klubhuspulje ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist til klubhuspuljen på mandag d. 1. feb. 2021. For at kunne indsende ansøgning skal foreninger normalt bestille...
Læs mere
12. november 2020

Søg tilskud til at styrke jeres klubhusfacilitet

Folkeoplysende foreninger, der har eget klubhus eller lejer sig ind i kommunale faciliteter, kan søge tilskud til at styrke klubhusfaciliteter....
Læs mere
1. oktober 2020

Repræsentantskabs-møde afviklet

Endelig fik vi afholdt repræsentantskabsmøde - om end det blev i en noget minimalistisk udgave med få deltagere. Aftenens store...
Læs mere
30. september 2020

Repræsentantskabs-møde

Vigtig info vedr. repræsentantskabsmødet i Viborg Idrætsråd Idrætsrådets bestyrelse har drøftet afholdelsen af repræsentantskabsmødet med udgangspunkt i særligt 3 forhold:...
Læs mere
23. september 2020

Bestyrelsens beretning 2019/2020

På Viborg Idrætsråds repræsentantskabsmøde aflægger bestyrelsen beretning for sæsonen. Du kan downloade den skriftlige beretning her. Læs mere om mødet...
Læs mere
11. september 2020

Budgetforlig vækker glæde i idrætten

Idrætsrådet glæder sig over budgetforliget, der bl.a. indeholder væsentlige investeringer i halfaciliteter, grøn løsning til kunstgræsbane, midler til el-cross bane...
Læs mere
9. juni 2020

Hilsen fra Kultur- og Fritidsudvalget

Hilsen fra Kultur- og Fritidsudvalget ved formand Mads Panny. Link til brevet til medlemmer og forældre i frivillige foreninger i...
Læs mere
1. maj 2020

Ny model for tilskud til ridesporten

Kultur- & Fritidsudvalget har godkendt den nye tilskudsmodel til ridesporten, som rideklubber i fællesskab står bag. Udvalget ønsker supplerende en...
Læs mere
3. oktober 2019

Indstil din kandidat til Danskernes Idrætspris

Danskernes Idrætspris er prisen, der hylder projekter og idéer, der hver dag året rundt styrker idrætslivet og er med til...
Læs mere
17. september 2019

Fritidsrådet støtter afklaring af rideklubbers faciliteter

Viborg Idrætsråd har sammen med alle kommunens rideklubber etableret et netværk, der har til formål at støtte ridesporten lokalt, herunder...
Læs mere