Padelanalyse

Kultur og Fritidsudvalget (KFU) modtog i efteråret 2020 en række uopfordrede ansøgninger fra lokale idrætsforeninger om tilskud til etablering af padelbaner i Viborg Kommune. KFU tog i forlængelse af ansøgningerne (primo 2021) initiativ til at foretage en analyse af området og bad Viborg Idrætsråd varetage opgaven.

Analysen blev politisk behandlet marts 2021 (læs analysen
her)
.

Viborg Idrætsråd udarbejdede i marts 2022 et supplerende notat med status på bevilligede projekter og øvrige ansøgere (læs notatet her).

Senest har Viborg Idrætsråd i november 2022 udarbejdet padelanalysen 2022 jf. aftale med KFU (læs analysen
her)
.