Padelanalyse

Padelanalyse

Kultur og Fritidsudvalget (KFU) har modtaget en række uopfordrede ansøgninger fra lokale idrætsforeninger om tilskud til etablering af padelbaner i Viborg Kommune. KFU har i forlængelse af ansøgningerne taget initiativ til at foretage en analyse af området – dels af det faktiske behov, dels af kommunens almennyttige forpligtigelser – og bedt Viborg Idrætsråd varetage opgaven.

Analysen indeholder både indstillinger til investeringer her og nu samt retning for det videre forløb.

Læs analyse & indstillinger 2021 her.