Analyse / Golf (harmonisering)

Golf (harmonisering)

I forbindelse med kommunesammenlægningen har Viborg Kommune konstateret forskelle mellem de former for tilskud, som golfklubberne har modtaget.
 
I efteråret 2010 førte det til et harmoniseringsforslag. Golfklubberne og Viborg Idrætsråd mente, at det var muligt at lave en bedre model og således har parterne i fællesskab drøftet golfsporten og tilskuddene hertil. Efterfølgende har Idrætsrådet udarbejdet en analyse og i fællesskab har klubberne, Kultur & Service samt Viborg idrætsråd udarbejdet et forslag til en harmoniseringsmodel.
 
I skrivende stund er modellen til drøftelse blandt flere i et samråd bestående af Kulturudvalget, Folkeoplysningen, Golfklubberne og Viborg Idrætsråd.
 
Ønskes yderligere info kan du henvende dig til Morten Erfurth på 86625533.
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk