Analyse / Idrætsråd i andre kommuner

Idrætsråd i andre kommuner

Viborg Idrætsråd gennemførte i 2005 en analyse af de forskellige idrætsråds konstruktioner i alle kommuner i Danmark.
 
Undersøgelsen redegjorde for 3 standard typer, herunder fordele/ulemper, samt muligheder og perspektiver.
 
Kontakt Morten Erfurth på 86625533 for yderligere oplysninger.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk