Analyse / Klubhus-undersøgelse

Klubhus-undersøgelse

Viborg Idrætsråd foretager fra 2016 og frem en løbende større undersøgelse af klubhuse i Viborg Kommune. Det sker i samarbejde med Kultur- & Fritidsudvalget.

Formål
Undersøgelsen skal dels afklare behovet for ”grønne” energibesparende investeringer – fx optimering af isolering, varmekilder, udskiftning af utætte vinduer mv. – og dels kortlægge øvrige ønsker om forbedring af klubhuse med blik for energibesparelser.

Støtte
Det betyder at idræts- og spejderklubber, der har til huse i egne faciliteter kan søge tilskud til mange forskelligartede tiltag i deres sociale rum (inkl. imklædningsrum).  ved grønne” energibesparende investeringer fiorstås tiltag med en såkaldt tilbagebetalingstid på under 10 år (= udgift / årlig besparelse). Her støtter Viborg Kommune alle tiltag med 73 pct. og forventer at kunne imødekomme alle ansøgninger i de kommende år.

Ved mere generelle klubhusforbedringer forstås alle andre typer af tiltag, der tager hensyn til energibesparelser, men ikke har tilbagebetalingstider på under 10 år. Her er ansøgningskrav og støttemuligheder anderledes, jf. den proces, der blev sat i gang på det fælles klubhusmøde d. 11. september, 2014 . Forskellene fremgår bl.a. af de to forskellige ansøgningsskemaer

Ansøgningsskema
Klubber kan selv udfylde ansøgningsskemaerne, hvis de har relevante fagfolk.
Ansøgningsfrist er 1. marts 2019.
 
Strakspulje
Hvis klubben har tiltag, der forventes at koste mindre end 20.000 kr. kan klubben ansøge en strakspulje og få ansøgningen behandlet med det samme.

Gratis hjælp fra energikonsulenter
Interesserede klubber anbefales at bestille besøg fra idrætsrådets energikonsulenter. Det er gratis og konsulenterne hjælper både med at identificere relevante energitiltag og udregne den præcise tilbagebetalingstid ud fra formler for skønnet besparelse (fx i forhold til rørisolering, hulmursisolering, luftisolering, tætning, cirkulationspumpe, brugsvandscirkulation, varmeanlæg, belysning mv.). I forløbet har klubberne mulighed for selv at indhente tilbud fra lokale håndværkere, hvis de ønsker.

Besøg fra energikonsulenter kan bestilles (via adm@viborgidraetsraad.dk / tlf. 8662 5533) og finder sted i perioden september-december.

Kontakt Rasmus Hjorth på 86625533 for yderligere oplysninger. 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk