Analyse / Klubhus-undersøgelse

Klubhus-undersøgelse

Målgruppe
Klubhuspuljen henvender sig til folkeoplysende foreninger, der har eget klubhus eller lejer sig ind i kommunale faciliteter.

Formål
Klubhuspuljen prioriterer støtte til rene energitiltag og tiltag med en energimæssig vinkel i klubbens sociale rum. Tiltag med en tilbagebetalingstid på under 10 år er garanteret støtte (73. pct.). Resterende midler fordeles med reference til forskellige behovskategorier og tilhørende formel (se ansøgningsskema s. 5).

Privatejede faciliteter
Foreninger, der lejer sig ind i private faciliteter, kan kun søge tilskud til relevante tiltag, som kan medbringes, når/hvis de forlader nuværende lejemål.

Puljeansvarlig
Puljen er finansieret af Kultur- & Fritidsudvalget og administreret af Viborg Idrætsråd.

Håndværker
Foreningerne kan selv vælge håndværker. Ved opgaver der koster mere end 50.000 kr. indhentes 2 forskellige håndværkertilbud. Vedlagte håndværkertilbud er en forudsætning for en gyldig ansøgning.

Besøg
Foreninger skal bestille et gratis besøg fra idrætsrådets klubhuskonsulenter inden de kan fremsende ansøgningen. Klubhuskonsulenterne kan hjælpe med at identificere relevante tiltag og udfylde ansøgningsskema. Besøg bestilles via Rasmus Hjorth (rasmus@viborgidraetsraad.dk / 8662 5533).

Ansøgningsskema
Ansøgere skal udfylde dette ansøgningsskema. Ansøgere bedes udfylde så meget som muligt af ansøgningsskemaet før besøg fra klubhuskonsulenten. Så kan klubhuskonsulenten bistå med at udfylde de dele af skemaet, som ansøger har brug for hjælp til.

Ansøgningsfrist
1. februar 2019.

Kontakt
Rasmus Hjorth på 86625533 for yderligere oplysninger. 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk