Om os / Bestyrelse

Bestyrelse

Valg
Viborg Idrætsråds bestyrelse består af 11 frivillige foreningsledere, der er valgt på Viborg Idrætsråds årlige repræsentantskabsmøde. Formanden er på valg hvert år, mens de andre medlemmer sidder i en 2 årig periode. Hvert år er der 5 bestyrelsesmedlemmer på valg.
 
Referater
Du kan også følge med i bestyrelsens arbejde. Der afholdes bestyrelsesmøde en gang om måneden. Referatet bliver offentliggjort på hjemmesiden kort efter bestyrelsesmødet.
Rammer 
Bestyrelsesmedlemmer mødes med disse forventninger og arbejdet struktureres af vedtægterne og denne forretningsorden
 
Kontakt 
Vi vil meget gerne afholde vores møder i din forenings lokaler, og du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer.
 

 

Preben Jensen, formand

Viborg Gymnastik Forening
Rådgiver Realkredit Danmark
preje@rd.dk
Tlf.: 4017 1819

 
 
Peder B. Pedersen

Mammen IF
IT konsulent
peder_b_pedersen@mail.tele.dk
Tlf.: 86685236 / 23305236
 
 
Poul Johannesen

Borup IF
På kontor i tømrer/snedkerfirma
poul-joe@privat.dk
Tlf.: 86694940
 
 
Louise Møller Hansen 

Søndermarkens IK
Skolelærer
die_louise@hotmail.com

  
 

Peter Mandrup

Løgstrup Gymnastik &IF
Teknisk serviceleder
kirstensmand@gmail.com
Tlf.: 21194201
 
 
Rikke Agerholm Therkildsen

Glade Ækvilibristers Klub
Marketing
rikke.agerholm@gmail.com
Tlf.: 86182226 / 20481003
 
 
Ole S. Nielsen

Tapdrup Udeliv Tennis 
Officer i flyvevåbnet
ole.s.nielsen@gmail.com
Tlf.: 86 60 31 39 / 40 80 17 54
 
 
 
 
Betina Lindgaard
 
Rødkærsbro IF 
Skolelærer
 
 
 
 
 
 
 
Tine Wilsøe
 
Viborg Svømmeklub
 
 
 
 
 
 
 
 
Henrik Bangshøj
 
Bjerringbro FH
 
 
 
 
 
 
 
 
Majbritt Tang Jønson 
 

Mønsted IF
Indretningskonsulent
mt.viborg@invita.dk  

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk