Projekt / Afsluttede projekter / Aktivitetsparken i Løgstrup

Aktivitetsparken i Løgstrup

Viborg Idrætsråd var i samarbejde med Løgstrup G&IF og Løgstrup borgerforening arkitekt bag Løgstrup Aktivitetspark, der blev oprettet i 2001.
 
Aktivitetsparken er beliggende i Løgstrup by mellem skole, hal og boldbaner. Aktivitetsparken indeholder en række forskellige aktivitetsanlæg, der frit kan benyttes af byens borgere. Blandt anlæggene er en multibane, beachvolleybane, petanque, lege/klatrebaner, mv.
 
Følgende støttede projektet:
 • Fødevare Erhverv Landdistriktsprogrammet Artikel 33 kr. 780.000
 • Idrætspolitisk Ideprogram - 400.000
 • Børne-og Ungdomsudvalget - 300.000
 • Kultur- og Fritidsudvalget - 150.000
 • Folkeoplysningsudvalget - 50.000
 • Caravell-fonden - 150.000
 • Det Kriminalpræventive Råd - 60.000
 • Løgstrup Andelskasse - 50.000
 • Nordea Danmark Fonden - 20.00
 • Løgstrup Borgerforening - 20.000
 • Løgstrup Gymnastik-og Idrætsforening - 10.000
 • Viborg Amts Kultur- og Fritidsudvalg - 15.000
 • Viborg Amts Forebyggelsesråd - 5.000
 • DGI-Midtjylland (køb af rekvisitter) - 5.000
 • Borgere fra Løgstrup og Omegn, der deltog i et cykel- og rulle-skøjtesponsorløb, og på blot én time indkørte et flot beløb på - 90.000
Budgettet for anlægget var på 2,1 mio. kr.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk