Aktivitetsparken i løgstrup

Viborg Idrætsråd var i samarbejde med Løgstrup G&IF og Løgstrup borgerforening arkitekt bag Løgstrup Aktivitetspark, der blev oprettet i 2001.

Aktivitetsparken er beliggende i Løgstrup by mellem skole, hal og boldbaner. Aktivitetsparken indeholder en række forskellige aktivitetsanlæg, der frit kan benyttes af byens borgere. Blandt anlæggene er en multibane, beachvolleybane, petanque, lege/klatrebaner, mv.

Følgende støttede projektet:

 • Fødevare Erhverv Landdistriktsprogrammet Artikel 33 kr. 780.000
 • Idrætspolitisk Ideprogram – 400.000
 • Børne-og Ungdomsudvalget – 300.000
 • Kultur- og Fritidsudvalget – 150.000
 • Folkeoplysningsudvalget – 50.000
 • Caravell-fonden – 150.000
 • Det Kriminalpræventive Råd – 60.000
 • Løgstrup Andelskasse – 50.000
 • Nordea Danmark Fonden – 20.00
 • Løgstrup Borgerforening – 20.000
 • Løgstrup Gymnastik-og
 • Idrætsforening – 10.000
 • Viborg Amts Kultur- og
 • Fritidsudvalg – 15.000
 • Viborg Amts Forebyggelsesråd – 5.000
 • DGI-Midtjylland (køb af rekvisitter) – 5.000
 • Borgere fra Løgstrup og Omegn, der deltog i et cykel- og rulle-skøjtesponsorløb, og på blot én time indkørte et flot beløb på – 90.000

Budgettet for anlægget var på 2,1 mio. kr.