Aktivitetsparken i løgstrup

Viborg Idrætsråd var i samarbejde med Løgstrup G&IF og Løgstrup borgerforening arkitekt bag Løgstrup Aktivitetspark, der blev oprettet i 2001.

Aktivitetsparken er beliggende i Løgstrup by mellem skole, hal og boldbaner. Aktivitetsparken indeholder en række forskellige aktivitetsanlæg, der frit kan benyttes af byens borgere. Blandt anlæggene er en multibane, beachvolleybane, petanque, lege/klatrebaner, mv.

Følgende støttede projektet:

 • Fødevare Erhverv Landdistriktsprogrammet Artikel 33 kr. 780.000
 • Idrætspolitisk Ideprogram - 400.000
 • Børne-og Ungdomsudvalget - 300.000
 • Kultur- og Fritidsudvalget - 150.000
 • Folkeoplysningsudvalget - 50.000
 • Caravell-fonden - 150.000
 • Det Kriminalpræventive Råd - 60.000
 • Løgstrup Andelskasse - 50.000
 • Nordea Danmark Fonden - 20.00
 • Løgstrup Borgerforening - 20.000
 • Løgstrup Gymnastik-og
 • Idrætsforening - 10.000
 • Viborg Amts Kultur- og
 • Fritidsudvalg - 15.000
 • Viborg Amts Forebyggelsesråd - 5.000
 • DGI-Midtjylland (køb af rekvisitter) - 5.000
 • Borgere fra Løgstrup og Omegn, der deltog i et cykel- og rulle-skøjtesponsorløb, og på blot én time indkørte et flot beløb på - 90.000

Budgettet for anlægget var på 2,1 mio. kr.