Ridesports harmonisering

I 2009 blev der vedtaget en ny tilskudsmodel for ridesporten i Viborg Kommune.

Rideklubberne og Viborg Idrætsråd var ikke tilfredse med modellen og derfor aftalte Kulturudvalget og Viborg Idrætsråd, at Viborg Idrætsråd kunne komme med et forslag til en ny model i 2010.

Sammen med rideklubberne nedsatte Viborg Idrætsråd derfor en arbejdsgruppe, AG Harm, som skulle udarbejde en ny model på baggrund af data indleveret af klubberne.

Modellen er udarbejdet. Den forventes behandlet i 2011 mhp implementering i 2012