Holdet

Bestyrelse & sekretariat

Viborg Idrætsråd har en frivillig bestyrelse og et lønnet sekretariat.

Bestyrelsen består af 11 frivillige foreningsledere, der er valgt på Viborg Idrætsråds årlige repræsentantskabsmøde. Formanden er på valg hvert år, mens de andre medlemmer sidder i en 2 årig periode. Hvert år er der 5 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Sekretariatet består både af fuldtidsansatte og timeansatte.