Golf harmonisering

GOLF (HARMONISERING)
I forbindelse med kommunesammenlægningen har Viborg Kommune konstateret forskelle mellem de former for tilskud, som golfklubberne har modtaget.

I efteråret 2010 førte det til et harmoniseringsforslag. Golfklubberne og Viborg Idrætsråd mente, at det var muligt at lave en bedre model og således har parterne i fællesskab drøftet golfsporten og tilskuddene hertil. Efterfølgende har Idrætsrådet udarbejdet en analyse og i fællesskab har klubberne, Kultur & Service samt Viborg idrætsråd udarbejdet et forslag til en harmoniseringsmodel.

I skrivende stund er modellen til drøftelse blandt flere i et samråd bestående af Kulturudvalget, Folkeoplysningen, Golfklubberne og Viborg Idrætsråd.

Ønskes yderligere info kan du henvende dig til Morten Erfurth på 86625533.