Idrættens Daghøjskole

Viborg Idrætsråd var i 1994 medstifter af Idrættens Daghøjskole, som efterfølgende fik til huse på Liseborg Centeret.

Formål

Målet med etableringen af Idrættens Daghøjskole var at tilbyde unge ledige et uddannelsesforberedende kursus baseret på deres interesse for idræt.

Det skulle løse to problemer. For det første at alt for mange unge ikke kom i gang med uddannelse efter endt skolegang. For det andet at foreningerne manglede frivillige trænere.

I dag

I 2004 ændrede højskolen navn til Center for Bevidst Bevægelse (CBB).