Selvorganiseret idræt

En af de 7 indsatser i Viborg Kommunes breddeidrætskommune-projekt handler om selvorganiseret idræt.

Viborg Idrætsråd deltager som sparringspartner i udfoldelsen af denne indsats.

Yderligere info? Kontakt Morten Erfurth på 86625533.