Kontakt

Viborg Idrætsråd

Sekretariatets åbningstider:

  • Mandag:  09.00-16.00
  • Tirsdag:  09.00-16.00
  • Onsdag:  09.00-16.00
  • Torsdag:  09.00-16.00
  • Fredag:   09:00-12.00

Medarbejdere:

 

 
Morten
Erfurth
Sportschef
Morten
Lone
Simonsen 
 
 
 
 
 
 
Ditte
K. Andersen 
Rasmus
Nicklas
Kristensen Projektassistent 
 
       
Jens
Steffensen
Manager Generation Handball

Pia
V. Arendt
Breddeidrætskonsulent
   
     
 Keld Gregersen
Håndbold inspirator
Morten Madsen
Fodbold-inspirator
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk