MEDLEMSTAL

Viborg Idrætsråd repræsenterer 50 idrætsgrene, 130 idrætsforeninger og 35.000 aktive idrætsudøvere.
 Det er vigtigt for idrætsrådet at kende foreningernes samlede medlemstal. Derfor bedes klubberne hvert år indsende medlemstal pr. 31.12.  

Klubberne anvender følgende elektroniske indberetningsskema