Tallene fra året i Idrætsrådet

Bestyrelsen fremlægger tallene fra året i idrætsrådet. Regnskabsberetning, regnskab, revisors påtegning og ledelsens regnskabserklæring.

Bestyrelsen fremlægger regnskab og fremhæver:

 • Årets regnskab viser et mindre overskud på kr. 12.841
 • Generelt er regnskabstallene i overensstemmelse med budgetteret
 • Budgetteret med et overskud på kr. 2.000 i 2020

Du kan downloade følgende, jf. punkt 4 på dagsorden:

Regnskabsberetning
Regnskab og revisors påtegning
Ledelsens regnskabserklæring

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Konstatering af fremmødte repræsentanter
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af Viborg Idrætsråds regnskab
5. Indkomne forslag: Ingen
6. Valg af formand

  – Preben Jensen (genopstiller)

7. Valg af bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmer på valg:

  – Peder B. Pedersen (genopstiller)
  – Tine Wilsøe (genopstiller)
  – Louise Møller Hansen (genopstiller)
  – Poul Johannessen (genopstiller ikke)
  – Betina Lindgaard (genopstiller)

8. Eventuelt

Uddeling af hædersbevisninger
Folkebladets Skulderklap
Årets Unge Idrætsleder
Årets Idrætsforening
Årets Idrætsleder

Vel mødt til repræsentantskabsmødet!

Tilmeld dig her.