Årets Udviklingspris 2024

Søg støtte til initiativer, der styrker velfærden i jeres lokalområde. Det er Landdistriktsudvalget, der står bag prisen, hvis formål er, at borgere sætter deres ressourcer i spil lokalt og bliver medskabere af velfærd og trivsel.

Initiativet kan bestå af forskellige aktiviteter, der samler grupper på tværs og gerne får nye med.
Der er ikke krav om specifikt indhold, og det kan derfor være meget bredt (socialt, kulturelt, fysisk osv.). Udvalget vil i sin bedømmelse vægte initiativer, der gennem aktiviteter formår at styrke velfærden, dvs. styrke trivslen blandt borgerne i alle aldre. Det er oplagt at indtænke anvendelse af lokale mødesteder og faciliteter på en ny måde til aktiviteterne, både indendørs og udendørs.

Der er afsat i alt 300.000 kr. til fordeling mellem initiativerne. Der kan højest søges om 100.000 kr. til et initiativ.

Der kan søges til:

 • Et initiativ der skal få flere til at deltage i eksisterende aktiviteter
 • Udvikling af nye aktiviteter – for en bred målgruppe eller specifik målgruppe
 • En kombination, dvs. udvikling af en igangværende aktivitet
 • Der kan søges til initiativer i en enkelt by eller på tværs af landsbyer
 • Der gives ikke støtte til en enkeltstående aktivitet uden planlagt og beskrevet opfølgning

Eksempler på, hvad der støttes:

 • Køb/leje af rekvisitter
 • Leje af lokaler
 • Udgifter til kommunikationsmateriale (tryk og web)
 • Underviser
 • Kurser
 • Foredrag
 • Bespisning, transport og /eller underholdning – OBS denne post kan tilsammen max udgøre 25% af det ansøgte beløb

Udviklingsprisen kan søges af foreninger og andre lokale aktører, der har til formål at samle og aktivere borgerne. Enkeltpersoner kan også søge (midler skal overføres til en foreningskonto).

OBS! Aktører i Viborg og Bjerringbro kan ikke søge puljen.

Læs mere og søg her.