Ændret takst for lokaletilskud

Fra 1. januar 2020 stiger taksterne for lokaletilskud og lokalegebyrer.

Hvad kommer det til at betyde?

 • Foreningerne kan komme til at betale mere for lokaler.
 • Kommunen kommer til at give mere i lokaletilskud.
 • Lokaleejerne kan få en større indtægt.

  På foreningsområdet stiger taksterne således pr. time:
  Haller, bortset fra ridehaller:

 • fra 272,05 kr. i 2019
 • til 279,03 kr. i 2020. Stigning: 2,57%

  Taksten på svømmehaller i Viborg Kommune stiger ikke, men forbliver på 629 kr. pr. time.

  Andre lokaler, inkl. ridehaller:

  • fra 135,98 kr.
  • til 139,24 kr. Stigning: 2,4%

  Hvad betyder stigningen for tilskuddet?
  På foreningsområdet ydes der uændret tilskud med 73%.

  For almindelige lokaler og ridehaller:
  Tilskuddet ydes højst til en timepris på 139,24 kr. i 2020 (mod tidligere 135,98 kr.)
  73% af 139,24 kr. = 101,65 kr. Egenbetalingen udgør forskellen mellem den faktiske timepris og tilskuddet. Hvis timeprisen svarer til taksten, udgør egenbetalingen præcis 27% af taksten: 37,59 kr.

  For idrætshaller:
  73% af 279,03 kr. = 203,69 kr. Egenbetalingen udgør forskellen mellem den faktiske timepris og tilskuddet. Hvis timeprisen svarer til taksten, udgør egenbetalingen præcis 27% af taksten: 75,34 kr.

  Hvis den faktiske timepris overstiger taksten, skal foreningen selv betale hele det beløb, der ligger over taksten.
  Hvis den faktiske timepris ligger under taksten, får foreningen 73% tilskud til den faktiske pris.

  Læs den fulde nyhed fra Folkeoplysningen her, hvor du bl.a. også kan læse om lokalegebyrer og hvad du kan få tilskud til.