Afregning af lokaletilskud 2020 og nye/forøgede lokaleudgifter

Foreninger kan nu afregne lokaletilskud for 2020.

Der ydes tilskud til afholdte lokaleudgifter inden for den bevilling, I har, også selv om der ikke har været aktivitet hele året pga. coronanedlukning.
Hvis I ikke har haft lokaleudgifter pga. nedlukning, ydes der ikke tilskud.

Fristen for afregning af lokaletilskud 2020 er 1. maj 2021.

Læs mere her.

Nye eller væsentlige forøgede lokaleudgifter
Lokaletilskud skal godkendes på forhånd. Der kan gives lokaletilskud til godkendte, folkeoplysende foreninger (undt. rideklubber, der har en selvstændig tilskudsordning).

Foreninger skal senest 1. maj 2021 indsende ansøgning om bevilling af lokaletilskud til NYE lokaleudgifter i 2022.

Hvis en forening forventer at få nye eller væsentlige forøgede lokaleudgifter i 2022, skal der indsendes ansøgning senest 1. maj 2021 for at kunne få lokaletilskud.