Anbefalinger om udendørsidrætter tilpasses

Udendørsidrætter uden kropskontakt kan fra 20. april igen starte op i idrætsforeningerne.

DIF & DGI har været i dialog med Sundhedsstyrelsen og idrætsforeninger kan nu afvikle udendørsidræt uden kropskontakt, hvis aktiviteten holder sig inden for myndighedernes anbefalinger.
Det betyder bl.a. at man ikke samles mere end ti personer, og at man skal holde mindst 2 meters afstand til andre personer.
Alle øvrige indendørs og udendørs aktiviteter bør aflyses, foreløbig frem til den 10. maj.

Retningslinjerne er de nationale anbefalinger. Sagen skal nu behandles i KL og følgende i den lokale krisestab INDEN beslutningen kan udmøntes og dermed inden idrætsanlæggene i Viborg Kommune kan åbnes. Vi forventer snarligt at kunne følge op med en endelig ramme for delvis genåbning.”

Sundhedsstyrelsen har lavet plakater med råd og vejledning til ophængning ved udendørs træning, som kan downloades her og efterfølgende printes.

Det er vigtigt at understrege, at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne skal overholdes. De indebærer bl.a.:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketcher eller golfkøller), anbefaler Sundhedsstyrelsen at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvor dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så opfordres der desuden til, at det sker inden for disse rammer:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår
 • Medlemmer af forening/klub møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen

Kilde: DIF & DGI