Ansøgning om tilskud til padelbaner

Foreninger i Viborg Kommune kan nu søge om tilskud til anlæg af padelbaner. Bemærk at det er en forudsætning for at ansøge, at ansøgerklub allerede har opbakning fra en kreds af medlemmer. Deadline for ansøgning er 1. februar.

Ansøgningsskema
På følgende LINK kan foreninger ansøge om kommunal tilskud til etablering af foreningspadelbane(r).

Krav
Der er en række krav til foreninger, der ansøger. Din forening skal således:

  • fremvise 40 kontingentbetalende forhåndsmedlemmer pr. bane (med forventning om, at tallet stiger til 60 i etableringsårene). .
  • etablere padelbane(r) i forbindelse med eksisterende idrætsfaciliteter.
  • skabe rammer for folkeoplysende aktiviteter – herunder faste træningstilbud, sociale aktiviteter og medlemsgruppe.

Frist
Ansøgningsfrist er 1. februar 2023.

Tilskud
Der forventes at op til 3 ansøgerklubber kan modtage et banetilskud på 150.000 kr. pr. bane. Bemærk at padelbaner ikke modtager driftstilskud.

Prioritering
Ved prioritering mellem indsendte ansøgninger forholder Idrætsrådet sig til ovenstående krav, samt geografiske hensyn. Bemærk at det er en forudsætning for at ansøge, at ansøgerklub allerede har kontingentopbakning fra en kreds af mindst 40 forhåndsmedlemmer. Det forventes at klubbens forhåndsmedlemmer betaler et før-kontingent i størrelsesordenen kr. 100 – 500. Beløbet ses som udtryk for at klubben har reelt interesserede medlemmer.

Baggrund
Der er allerede oprettet en del padelbaner i Viborg Kommune ligesom der forventes en fortsat kraftig vækst i padelsporten. Samtidig er der erfaringer fra Sverige, hvor der på kort tid er anlagt for mange baner, der nu nedlægges. Erfaringer, der minder om tennissporten i Danmark i 80’erne og 90’erne. Aftalen mellem Viborg Idrætsråd og Kultur- & Fritidsudvalget er derfor, at analysen skal balancere mellem potentiale og fornuftige investeringer.

Procedure
Ansøgningen behandles af Viborg Idrætsråd, der udarbejder indstilling til Kultur- & Fritidsudvalget, der tager endelig stilling til bevillingsmodtagere. Din forening kan forvente svar på jeres ansøgning ultimo marts 2023.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Viborg Idrætsråd på tlf. 8662 5533.