Arrangements-ordningen udvides og forlænges

Ordningen forlænges, så den nu løber frem til 31. august og derudover bliver deltagergrænsen sænket fra 1000 til +350 deltagere med tilbagevirkende kraft.

Du kan få kompensation for arrangementer, der skulle være afholdt i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020, men som følge af coronavirus/covid-19 forholdsregler er aflyst, udskudt eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret, f.eks. at arrangementet afvikles med færre eller helt uden deltagere/tilskuere.

Kompensation gives på baggrund af en opgørelse af arrangementets underskud. Arrangementets underskud beregnes som arrangementets udgifter (omkostninger) fratrukket arrangementets indtægter.

Det er en forudsætning, at kompensationen ikke resulterer i en fortjeneste.

Hvis du er arrangør af et større arrangement, anbefales det, at du udviser tilbageholdenhed de kommende måneder, og at du overvejer mulige tiltag, som kan nedbringe dine forventede udgifter.

Læs mere om ordningen på Virksomhedsguiden.