Bliv arrangør ved ”Viborg Kommunes Ferieaktiviteter for Skolebørn”

Du og din forening inviteres hermed til at deltage som arrangør ved ”Viborg Kommunes Ferieaktiviteter for Skolebørn” i vinterferien.

Sekretariatet for Ferieaktiviteter i Viborg Kommune koordinerer og faciliterer aktiviteter i skolernes ferie i uge 7 og uge 42.
Lige nu har foreninger, klubber og institutioner mulighed for at byde ind med arrangementer og aktiviteter til næste skoleferie, hvis de afholder aktiviteter for børn i alderen 0.-6. klasse.

Ved at tilmelde jeres aktiviteter, får I som arrangør således PR i hele kommunen og en øget opmærksomhed omkring de aktiviteter, der generelt tilbydes i jeres forening.

Desuden kan primært foreninger og klubber søge om et tilskud på op til 2.500,- kr. til afvikling af en aktivitet. Det kan f.eks. være støtte til lokaleleje, forplejning eller instruktørløn. Udgifter skal dokumenteres.

Alle kommunens familier med elever i 0.-6. klasse får information om Ferieaktiviteter gennem Aula. Aktiviteterne annonceres også på kommunens digitale kulturkalender viborg.dk/detsker og vises som samlet program på Ferieaktiviteters hjemmeside, hvor der også er mulighed for billetsalg i systemet: ferieaktiviteter.viborg.dk

Sådan gør du:
Information om tilmelding og rammerne for aktiviteterne finder du på hjemmesiden: ferieaktiviteter.viborg.dk/for-arrangoerer
Tilmelding foregår elektronisk via hjemmesiden, hvor I kan tilmelde én aktivitet af gangen: ferieaktiviteter.viborg.dk/for-arrangoerer/arrangoertilmelding