Brug af udendørs idrætsanlæg

Fra i dag (22. april 2020) åbnes Viborg Kommunes udendørs idrætsanlæg for foreningsbrug. Åbningen sker i forlængelse af, at der er kommet nye fælles anbefalinger fra DIF og DGI.

Specialforbundene kan have særlige anbefalinger til deres medlemsforeninger. Vi forventer naturligvis, at I tjekker og respekterer disse. Har I spørgsmål, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os.

Specielt i forhold til fodbold kan oplyses, at DBU fortsat anbefaler, at fodboldklubber ikke åbner op for fodboldtræning, da det vil være vanskeligt at der ikke er samlet mere end 10 personer på en fodboldbane og at spillere ikke har kropskontakt. Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd forventer naturligvis, at alle kommunens fodboldklubber følger denne anbefaling.

Det er fortsat vigtigt, at al idrætsaktivitet sker inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger! Det betyder bl.a., at der stadig er følgende restriktioner:

  • Man må fortsat ikke forsamles mere end 10 personer
  • Man skal holde afstand på min. 2 meter til andre personer
  • Man skal være særlig opmærksom på håndhygiejne
  • Man skal hoste og nyse i albuen
  • Man skal holde sig hjemme hvis man har symptomer på COVID-19
  • Hvis der bruges rekvisitter til idrætsudøvelsen, skal disse helst være personlige. Alternativt skal der være særligt fokus på rengøring af fælles kontaktflader hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit
  • Alle omklædningsrum og toiletter er fortsat lukket og man skal således møde omklædt og forlade området umiddelbart efter afsluttet træning eller spil

DIF og DGI anbefaler desuden, at al træning sker i små grupper og at man møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet. Endelig er det fortsat gældende, at skoler og daginstitutioner har fortrinsret til kommunens udendørs idrætsanlæg alle hverdage kl. 8-15.

Der er hermed skabt grundlag for en forsigtig genoptagelse af udendørs idrætsaktiviteter, hvilket naturligvis er meget positivt. Det er dog fortsat helt afgørende, at I alle følger myndighedernes anbefalinger. Dermed kan vi sammen sikre grundlaget for, at endnu flere foreningsaktiviteter kan komme i gang igen snarest.

Foreninger og selvejende institutioners økonomi på kultur- og fritidsområdet i periode med nedlukning.

Viborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg besluttede på møde den 21. april 2020 at godkende en række tiltag, der skal understøtte kultur- og fritidsområdet i en svær periode, hvor næsten al aktivitet er stillet i bero.

Udvalget besluttede, at lokaletilskud, driftstilskud og lejebetaling for skoler og institutioner til selvejende idrætshaller m.fl. udbetales i lukkeperioden, selv om der ikke er den normale aktivitet i hallerne.

Tilskud til foreninger, aftenskoler og andre udbetales ligeledes, også selv om aktiviteterne er lukket ned i denne periode.

Viborg Kommune vil udsende uddybende mails, som nærmere beskriver rammer og retningslinjer på de enkelte områder.

Endelig er det aftalt, at der udarbejdes konkret forslag til model for en ”lokal hjælpepakke” for Viborg Kommune, som koordineres i forhold til de nationale hjælpepakker.

Modellen udarbejdes i samarbejde med Viborg Idrætsråd og Fritidsrådet og skal også ses i sammenhæng med, at Viborg Byråd i dag den 22. april har reserveret op til 3 mio. kr. i en samlet pulje til at understøtte foreninger, arrangører og andre aktører, der ikke dækkes ind af andre centrale og lokale modeller. Det ventes, at forslag til model kan foreligge op mod sommerferien 2020.

Har I spørgsmål til både de nationale og ovennævnte lokale hjælpepakker, er I naturligvis også velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Viborg Idrætsråd og Viborg Kommune