Budget for lokaletilskud 2023

Foreninger skal indsende budget for lokaletilskud for det kommende år senest 1. december.

Lokaletilskud kan gives til

  • Egne lokaler – altså lokaler, som foreningen selv ejer (f.eks. klublokaler)
  • Lejede lokaler

For at der kan gives tilskud, skal lokalerne bruges til foreningsaktiviteter.

Læs mere og send her.