Budget for lokaletilskud 2024

Frivillige, folkeoplysende foreninger, der har godkendte lokaleudgifter, skal senest 1. december 2023 indsende budget for lokaleudgifterne i 2024

Fra og med i år sker det via systemet “Winkas”.
Foreninger, der plejer at få lokaletilskud, har allerede fået udsendt mail om, hvordan de skal forholde sig. Kontakt Søren Keldsen, hvis foreningen ikke har modtaget instruktioner.
Andre foreninger får først adgang til Winkas, når det bliver aktuelt.

Lokaletilskud kan gives til

  • Egne lokaler – altså lokaler, som foreningen selv ejer (f.eks. klublokaler)
  • Lejede lokaler

For at der kan gives tilskud, skal lokalerne bruges til foreningsaktiviteter.

Læs mere om lokaletilskud her.