Budgetforlig vækker glæde i idrætten

Idrætsrådet glæder sig over budgetforliget, der bl.a. indeholder væsentlige investeringer i halfaciliteter, grøn løsning til kunstgræsbane, midler til el-cross bane og dertil fortsætter arbejdet med grønne investeringer i klubhuse.

30 af 31 byrådsmedlemmer har onsdag d. 9. september annonceret et budgetforlig for 2021 + overslagsårene 2022-2024. Budgetforliget indeholder væsentlige investeringer i idrætsfaciliteter, der vil komme foreningsidrætten til glæde.

”Det er et flot budgetforlig for idrætten, så byrådet skal have mange roser for deres arbejde,” siger Idrætsrådets formand Preben Jensen og fortsætter: ”Det er vigtigt, at foreningsidrætten kan blive ved med at udvikle de lokale idrætsfaciliteter, så rammerne er velegnede til at skabe dejlige oplevelser og fællesskaber for kommunens borgere – budgetforliget giver virkelig mulighed for at sætte fart på det arbejde bredt omkring i kommunen.”

På baggrund af halanalysen har byrådet afsat ekstra 30 mio, kr., således der jf. halanalysens anbefalinger i de kommende 4 år investeres ca. 54 mio. kr. i nye og forbedrede halfaciliteter i hele Viborg Kommune. Der er ikke disponeret over det fulde beløb, så det vil blive en opgave for den næstkommende halanalyse i samarbejde mellem kommune, idrætshaller og idrætsråd. Ud over de tidligere udmeldte investeringer, der blandt andet indeholder større bevillinger til blandt andet Møldrup hallen og Vestfjendshallen, så er der i forbindelse med budgetforliget bl.a. afsat midler til ny idrætshal i Houlkær med særlig fokus på gymnastikfaciliteter (rød zone), og til en udvidelse af springsalen i Rødkærsbro til fuld halstørrelse (orange zone). Derudover ligger kun Møllehøjhallen i halanalysens orange zone for større halbyggerier med fokus på aktivitetsrum. Møllehallens ønske skal ses i lyset af tilflytningen til byudviklingen i området. Byrådet afventer derfor dels effekten af byudviklingen samt dels effekten af de igangværende halbyggerier Øst for Søerne.

Den forestående kunstgræsbane i Stoholm etableres som en ”grøn” bane, idet banen anlægges med andet infill end gummigranulat. Det er sikret via en merbevilling fra byrådet, hvilket samtidig betyder, at Stoholm IFs egenfinansieringsandel vil være på samme niveau som de klubber, der tidligere har fået kunstgræs via fodboldanalyserne.

I budgetforliget er også afsat 2.8 mio. kr. til at en el-cross bane i Bjerring Hede. El cross aktiviteterne medfører en kraftig reduktion i støjbelastningen i området.

Sidste år besluttede Byrådet endvidere at fortsætte de grønne investeringerne i klubhuse og spejderhytter. Det arbejde fortsætter til glæde for mange og ofte foreningsdrevne små og mellemstore idræts- og fritidsfaciliteter.

Yderligere info:
Formand Preben Jensen 40 17 18 19
Sportschef Morten Erfurth 40 88 93 96