Corona-hjælpepuljen åbner igen

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje til idrætsforeningerne er blevet tilført yderligere midler og åbner derfor igen for ansøgninger. Den nye ansøgningsrunde løber fra mandag den 14. december kl. 12.00 til fredag den 22. januar klokken 12.00.

Denne gang er der godt 80 millioner kroner i puljen til dækning af tab i 2020 som følge af coronarestriktionerne. F.eks. i form af aflyste arrangementer eller nedlukning af aktivitet.

Foreninger kan søge om kompensation for tab i 2020, og hvis man tidligere har søgt og fået delvis kompensation, kan man søge om at få det resterende beløb dækket.

Læs mere om puljens retningslinjer og hvordan man søger her.