Lønkompensation

Hvis en forening/klub (privat arbejdsgiver) står til at skulle afskedige mere en 30 % af medarbejderne, så kan der søges om midlertidig lønkompensation, hvis klubben i stedet hjemsender personalet med løn.

Erhvervsstyrelsen har nu åbnet op for opstarten af refusioner via virksomhedsguiden.

Beløbsgrænsen er sat op til 30.000 kr. per medarbejder per måned. Det gælder for alle – både for dem, der har søgt, og dem, der påtænker at søge om lønkompensation.

Se dette link, der giver gode forklaringer.

Denne skabelon skal benyttes til medarbejderne.