Corona og økonomiske konsekvenser – hvad gør du som idrætsforening?

Aflyste arrangementer – hvad gør du? Kan foreningen få økonomisk kompensation fra staten? Skal medlemmerne have kontingent tilbage? Skal træneren have løn?

Corona-situationen rejser mange spørgsmål i idrætsforeningerne. Både når det gælder aflysninger af arrangementer og aktiviteter og i forhold til muligheden for økonomisk kompensation.

Her får du DGI Juras gode råd om blandt andet:

  • Hvilke idrætsarrangementer er ramt af force majeure?
  • Aflyste arrangementer – hvad gør du?
  • Udsatte arrangementer – hvad med deltagerbetaling?
  • Løsninger indskrevet i aftaler
  • Aflysninger af almindelige medlemsaktiviteter
  • Mulighed for økonomisk kompensation fra staten?

Læs artiklen her.