Corona og økonomiske konsekvenser – opdateret

Aflyste arrangementer – hvad gør du? Kan foreningen få økonomisk kompensation fra staten? Skal medlemmerne have kontingent tilbage? Skal træneren have løn?

Corona-situationen rejser mange spørgsmål i idrætsforeningerne. Både når det gælder aflysninger af arrangementer og aktiviteter og i forhold til muligheden for økonomisk kompensation.

Her får du DGI Juras gode råd om blandt andet:

Hvilke idrætsarrangementer er ramt af force majeure?
Aflyste arrangementer – hvad gør du?
Udsatte arrangementer – hvad med deltagerbetaling?
Løsninger indskrevet i aftaler
Aflysninger af almindelige medlemsaktiviteter
Mulighed for økonomisk kompensation fra staten?

Læs notatet her.