Corona-restriktioner forlænget frem til 28. februar

Myndighederne har forlænget de nuværende corona-restriktioner frem til den 28. februar 2021

De gældende restriktioner er:

  • Forsamlingsforbuddet på max 5 personer
  • Ingen undtagelser for forsamlingsforbuddet dvs. det er ikke muligt i professionel idræt at have siddende publikum op til 500 personer hverken indendørs eller udendørs. Der er heller ikke en undtagelse i forhold til generalforsamlinger.
  • Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner
  • Der kan fortsat afvikles træning udendørs i grupper på max 5 personer inkl. træner.

Vi bakker fortsat op om de gældende restriktioner, så vi igen kan mødes og skabe oplevelser for livet i idrættens fællesskaber.