Dagsorden til repræsentantskabs-møde

Se den endelige dagsorden og find link til tilmelding, når Idrætsrådet atter byder ind til bl.a. et kig på året der er gået, hyldest af frivilligheden og orientering omkring vigtige idrætspolitiske forhold.

Idrætsrådet har indkaldt til repræsentantskabsmøde d. 3. maj med spisning fra kl 18.00 i Viborg Lounge (mødestart kl. 19.00).

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Konstatering af fremmødte repræsentanter
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af Viborg Idrætsråds regnskab
5. Indkomne forslag: Ingen
6. Valg af formand

  – Preben Jensen (genopstiller)

7. Valg af bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmer på valg:

  – Peder B. Pedersen (genopstiller)
  – Louise M. Hansen (genopstiller)
  – Betina Lindgaard (genopstiller)
  – Dorthe Østergaard (genopstiller)
  – Tine Wilsøe (genopstiller ikke)

8. Eventuelt

Uddeling af hædersbevisninger
Folkebladets Skulderklap
Årets Unge Idrætsleder
Årets Idrætsforening
Årets Idrætsleder

Vel mødt til repræsentantskabsmødet!

Tilmeld dig her, hvor du også kan se hele aftenens program. Sidste tilmelding d. 27. april kl. 12.00