DIF & DGIs corona-hjælpepulje åbner igen

I dag mandag d. 12. oktober er det igen muligt at søge hjælp til at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19, når DIF & DGIs corona-hjælpepulje åbner igen.

Der kan søges støtte for perioden marts 2020 til og med december måned 2020 – det gælder også for foreninger, der tidligere har søgt. Der kan også ansøges kompensation til de samme økonomiske konsekvenser, som foreningen tidligere har søgt og fået kompensation til, hvis ikke det fulde beløb blev bevilliget.

Der er tilført 76 mio. kr. til puljen, der er åben fra d. 12. oktober til d. 30. oktober.
Ansøgere kan forvente svar i december måned og evt. udbetaling 14 dage efter.

Der kan eksempelvis søges tilskud til dækning af:

 • Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst
  som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
 • Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud) som
  følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
 • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er
  aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
 • Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i
  forbindelse med COVID-19.
 • Tabte nettoindtægter (f.eks. deltagerbetaling) fra store breddeevents og motionsløb med over 500
  aktive deltagere, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
 • Tabte sponsorindtægter eller indtægter fra støtteforeninger som følge af nedlukning for aktivitet i
  forbindelse med COVID-19.

Læs retningslinjer for DIF og DGIs corona-hjælpepulje og ansøg her.

Onlinekursus Corona-hjælpepulje
Dette online kursus afholdt af DIF & DGI vil give dig en gennemgang af retningslinjerne for at søge DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

Der vil blive fortalt om formålet og intentionerne med corona-hjælpepuljen samt om hvilke kriterier der skal være opfyldt for at få tildelt støtte fra puljen.

Der vil også være en praktisk gennemgang af, hvordan man ansøger puljen. Du kan også stille spørgsmål om din forenings muligheder for at søge puljen.

Dato: 21. oktober 2020
Tid: Kl. 19.00 – 20.30
Tilmeldingsfrist: 20. oktober 2020

Tilmeld dig gratis her.

Ved spørgsmål til corona-hjælpepuljen kontakt:
Morten Konradsen på tlf. 8662 5533 eller mail.