DIFs Kommunalvalgs-undersøgelse 2021

Som ved de to foregående valg, gennemfører DIF sin egen kommunalvalgsundersøgelse, og der er brug for dit bidrag!

– Det er vigtigt for den idrætspolitiske debat, at vi i foreningerne prioriterer besvarelsen af DIFs undersøgelse. Det giver idrætten mulighed for at skabe et billede på tværs af landet og landets kommune – et billede der kan være en del af grundlaget for idrætspolitiske drøftelser, udtaler Idrætsrådets formand Preben Jensen.

Undersøgelsen rangerer alle landets kommuner (med undtagelse af de fem ø-kommuner) på 21 udvalgte parametre, som knytter sig til idrætsforeningernes rammer og vilkår. Undersøgelsen er et redskab, der kan bidrage til at få foreningsidrætten på dagsordenen op til kommunalvalget og sikre, at politikere, borgere, idrætsråd og foreninger har et oplyst og solidt grundlag at debattere ud fra.
Undersøgelsen i år har desuden et særligt fokus på frivillige, hvorfor der indledningsvis vil være en række spørgsmål til dette tema.

Spørgeskemaet tager ca. 10-15 minutter at udfylde og blev sendt til alle DIF foreninger mandag d. 17. maj 2021.

Resultaterne af kommunalvalgsundersøgelsen offentliggøres d. 11. oktober 2021. Kommunalvalget finder sted den 16. november 2021.

Har du spørgsmål til DIF’s generelle indsats ved kommunalvalget, kan du kontakte Louise Biede.