Driftsinformation for boldbaner

Ifølge de seneste udmeldinger fra Kommunernes Landsforening (KL) kan offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, nu arbejde som normalt under forudsætning af, at opgaverne kan gennemføres under hensyntagen til retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.

For boldbanerne i Viborg Kommune, betyder det at Park & Vejs medarbejdere arbejder på kommunens boldbaner med de normale opgaver, som hører foråret til.

Store dele af Park og Vejs personale er dog udlånt til kritiske opgaver, blandt andet indenfor kommunens sundhedsvæsen. Derfor skal man ikke forvente drift i fuld omfang, før Coronavirus/COVID-19 er overstået.

Vis hensyn til Park & Vejs medarbejdere og overhold sundhedsmyndighedernes generelle anvisninger ifht. smittespredning af COVID-19.