FORLÆNGET PERIODE: Ekstraordinær pulje til sommertiltag i idrætsforeningerne

Perioden, der kan søges aktiviteter til, er udvidet til 31. oktober. Står din forening og mangler økonomisk hjælp til at sætte gang i nye sommertiltag, til at byde nye aktive og frivillige velkommen eller til at række ud til de medlemmer, der holder en rigeligt lang corona-pause?

Sommerpuljen hører under DIF & DGIs foreningspulje og er på 41 millioner kr. Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Herudover er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan Sommerpuljen kan støtte idrætsforeninger. Det kunne f.eks. dreje sig om støtte til:

  • Åbent hus-arrangementer og anden markedsføring af foreningen henvendt til potentielle nye medlemmer i foreningen.
  • Tilbud om prøvemedlemsskaber i op til tre måneder.
  • Rekruttere, fastholdelse og støtte de frivillige, der kan sætte skub i den gode genstart efter corona-nedlukningen.
  • Særlige aktiviteter i forbindelse med sæsonopstart og udstyr til opstart af nye hold.
  • Afholdelse af lejre/camps, motionsløb, foredrag, etc. (uden deltagerbetaling).

Puljen er åben og lukker igen for ansøgninger den 23. august. Ansøgningerne bliver behandlet, så snart de er blevet afsendt og der forventes meget kort behandlingstid.

Læs mere her.