Få økonomisk hjælp til ældre og sårbare grupper i idrætsforeningerne

Idrætsforeninger kan søge op til 50.000 kroner til initiativer til at byde ældre, sårbare og udsatte grupper ind i idrætsfællesskaber oven på coronakrisen.

Puljen kan søges løbende, indtil de 5 mio. kr. i puljen er fordelt. Dog kan puljen senest søges den 1. oktober 2020. Der er ugentlig ansøgningsfrist hver tirsdag.

Puljen skal mindske ensomhed og mistrivsel samt forøge livskvaliteten blandt ældre, samt hos sårbare og udsatte grupper under corona-krisen. Puljen skal understøtte de nævnte gruppers deltagelse i lokale idræts-, kultur- og foreningsaktiviteter i 2020.

Læs mere her.