Faldende medlemstal i 2020

2020 var et hårdt år for idrætsforeninger i Viborg Kommune og resten af landet. Haller, baner og omklædningsrum stod corona-tomme en stor del af året, hvilket gav svære betingelser for medlemmer og frivillige. Alligevel lykkedes idrætten med at fastholde hovedparten af sine medlemmer.

DIF & DGI har offentliggjort tal fra den årlige indberetning af klubbernes medlemstal til det Centrale Foreningsregister. På baggrund af restriktionerne i løbet af 2020 viser tallene ikke overraskende en tilbagegang i antallet af medlemmer. Således har DIF & DGI registreret en samlet tilbagegang på 89.613 (3,9%) medlemmer på nationalt plan og 1.683 (3,7%) medlemmer i Viborg Kommune.

Ros til frivillige & medlemmer
Den samlede tilbagegang af medlemmer på 3,7% i Viborg Kommune kunne frygtes at have været højere. Langt størstedelen af medlemmerne har holdt fast i deres medlemskab og betalte kontingent i 2020.
Det har været afgørende, at idrætsforeningerne og de frivillige har været så hurtige til at omstille sig.

Bekymring for medlemstal i 2021
Også i 2021 har al idræt været lukket i flere måneder, og selvom udendørs idræt så småt kunne starte 1. marts, og indendørs idræt ser ud til at åbne for børn og unge 21. april, så er der stadig stor usikkerhed om, hvad corona-restriktionerne vil betyde.
Vi er bekendt med at flere foreninger har mistet en betydelig andel af medlemmerne i 2021 og flere foreninger har valgt ikke at opkræve kontingent som vanligt. Derfor må der på nuværende tidspunkt forventes en yderligere tilbagegang af medlemmer i 2021.

Vi kigger dog ind i et 2. halvår af 2021, hvor foreningsidrætten forventes at få noget bedre arbejdsvilkår end i 1. halvår, hvilket giver stor grund til optimisme.

Det kommer endnu engang til at kræve en stor indsats af de mange frivillige rundt omkring i kommunens idrætsforeninger at rette op på de dystre udsigter for tallene i 2021. Sammen med vore medlemsforeninger er vi allerede i gang med flere målrettede tiltag, som kan understøtte arbejdet med at få alle medlemmer med i foreningsfællesskabet igen.