Flere er aktive i kommunens idrætsforeninger

Idrætsforeningernes indberetning af medlemstal til det Centrale ForeningsRegister for år 2019 er netop gjort op og udviklingen er positiv i Viborg Kommune.

I Viborg Kommune var der i år 2019 knap 1300 flere idrætsaktive i foreningsregi sammenlignet med året før. Det er en stigning på knap 2,9%, der ligger højere end den samlede stigning af idrætsaktive i foreningsregi i hele landet på 2%.

I Viborg Kommune er der især fremgang hos de 7-18-årige og 40-69-årige. Blandt 70+’erne er der en stigning på hele 10%.

Du kan finde medlemstal fordelt på kommune, idrætsaktivitet, aldersgruppering og køn her.